Vol 3, Issue 1, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue

Research Article
Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Demografik Değişkenlerine Göre MeslekiBağlılık Düzeylerinin İncelenmesi
(Investigation of Professional Commitment Level According to The Demographic Variables of Vocational and Technical Anatolian High School Students)
Sercan YILDIZ, L. Selman GÖKTAŞ, Tuncay HABİL ve F. F. İSTANBULLU DİNÇER
pp.1-12.
DOI: 10.26677/tutad.2019.43

 Abstract
 Full Text

Research Article
Kişilik Özelliklerinin Algılanan Aşırı Nitelikliliğe Etkisi: Konaklama İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(The Impact of Personality Characteristics on Perceived Excessive Quality: A Research on Employees of Accommodation Business Enterprises)
Elif Esma KARAMAN ve Neslihan ÇETİNKAYA
pp.13-33.
DOI: 10.26677/tutad.2019.44

 Abstract
 Full Text

Research Article
Turizm Endüstrisinde Blogların Gücü ve Turist Rehberleri Açısından Bir Değerlendirme
(Power of Blogs in Tourism Industry and an Evaluation from Tourist Guides’ Perspective)
Mithat Zeki DİNÇER, Tolga Fahri ÇAKMAK ve Merve AYDOĞAN ÇİFÇİ
pp.34-46.
DOI: 10.26677/tutad.2019.45

 Abstract
 Full Text

Research Article
Türk Devletlerinin Turizm Rekabetçilik Performansının Homojenlik Analizi
(The Homogeneity Analysis of Tourism Competitiveness Performance of Turkish States)
Orkhan ALİLİ ve İsmail KIZILIRMAK
pp.47-58.
DOI: 10.26677/tutad.2019.46

 Abstract
 Full Text

Research Article
Konfor Gıda Tüketimi: Mersin’den Örnekler
(Consumption of Comfort Foods: Examples from Mersin)
Neslihan ŞİMŞEK, A. Celil ÇAKICI ve Serpil YALIM KAYA
pp.59-65.
DOI: 10.26677/tutad.2019.47

 Abstract
 Full Text
Research Article
Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Restaurant Customers’ Perceptions of Personnel Communication Level and Satisfaction)
Ozan BÜYÜKYILMAZ ve Ceyhun APAK
pp.66-78.
DOI: 10.26677/tutad.2019.48
 Abstract
 Full Text
Research Article
Avrupa’da Termal Spa Terapi Uzmanı Mesleğinin Yeterlilik Alanlarına ve Eğitim İhtiyacına İlişkin Bir Araştırma
(Research into the Competency Areas and Training Needs for the Occupation of Thermal Spa Therapist in Europe)
Salih KUŞLUVAN, Olcay YÜCEL, Karel Van ISACKER, António Silva DIAS, Petia GRUDEVA, Filip NICASI ve Zdenka WLTAVSKY
pp.79-92.
DOI: 10.26677/tutad.2019.49
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Türk Dünyası’nın Tanıtımında “Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi”
(Modern Silk Road Joint Tour Package” in the Promotion of the Turkish World)
Taşkın DENİZ ve Doğan KARADAĞ
pp.93-101.
DOI: 10.26677/tutad.2019.50
 Abstract
 Full Text

About tutad

Check Also

Vol 5, Issue 1, 2021

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer …