Vol 3, Issue 2, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
Termal Turizmde Hizmet Kalitesi, Tüketim Duyguları ve Tekrar Ziyaret Niyeti İlişkisi: Balıkesir’de Bir Araştırma
(The Relationship Between Service Quality, Consumption Emotions and Revisit Intention in Thermal Tourism: A Study in Balıkesir)
Nuran AKŞİT AŞIK
pp.102-111.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.86
 Abstract
 Full Text
Research Article
Devre Mülk/Tatil Sistemlerinde İnsan Kaynaklarına İlişkin Sorunlar: Afyonkarahisar Örneği
(Problems Related to Human Resources in Timeshare Resort Systems: Afyonkarahisar Sample)
Aylin AKTAŞ ALAN ve Mustafa SANDIKCI
pp.112-120.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.87
 Abstract
 Full Text
Research Article
Engelli Bireylerin Otel İşletmelerinde Karşılaştıkları Sorunlar
(Problems of Disabled in Hotel Managements)
Gülay BULGAN, Ramazan ARSLAN ve Şirvan ŞEN DEMİR
pp.121-134.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.88
 Abstract
 Full Text
Research Article
Beş Yıldızlı Kıyı Tatil Yeri (Resort) Otel İşletmelerinin Suyla Sağlıklı ve Zinde Olma (SPA ve Wellness) Bölüm Hizmetlerinde Yöneticiler Tarafından Algılanan Sorunlar
(Perceived Problems by Managers in SPA and Wellness Department Services of Five Star
Coastal Resort Hotel Establishments’)
Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN ve Gamze ÖZOĞUL
pp.135-145.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.89
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Turizm Destinasyonunun Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Sağlayabilmesinde Doğal ve Tarihi Çevrenin Önemi: Çanakkale Örneği
(The Importance of Natural and Historical Environment in Sustainable Competitive
Advantage of a Tourism Destination: Çanakkale Case)
Mustafa BOZ
pp.146-158.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.90
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Terapötik Rekreasyon Kapsamında Mevleviliğin Değerlendirilmesi (Evaluation of Mevlevi in the Scope of Therapeutic Recreation)
Serhat YOZCU, Füsun İSTANBULLU DİNÇER ve Gürel ÇETİN
pp.159-173.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.91
 Abstract
 Full Text

About tutad

Check Also

Vol 5, Issue 1, 2021

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article Turizmde Destinasyon Rekabetçiliği: Alanya ve Kemer …